hl calm hdr

הרגעה

מטרה: הרגעת העור, שיפור מרקמו, עידוד תהליכי הריפוי הטבעיים של העור והאטת הזדקנותו

קופרוז היא בעיית עור שכיחה, המתבטאת בנימי דם מורחבים המשתקפים מבעד לעור הפנים. אצל אנשים הסובלים מהבעיה, העור דק יחסית, יבש, אדמומי ונוטה לרגישות. במרבית המקרים, האדמומיות בולטת במיוחד בצדי האף, בלחיים סמוך לאזור מתאר העין ובסנטר. מעבר לבעיה האסתטית הנראית לעין, במקרים רבים, הרגישות בעור גבוהה עד כדי תחושת אי נעימות. הגורם לבעיה הינו התרחבות כלי הדם הקטנים הנמצאים סמוך לשטח פני העור, והיא מופיעה כתוצאה משילוב בין נטייה תורשתית וגורמים נוספים, בהם טיפול הורמונלי ממושך, חשיפה מרובה לשמש, צריכת אלכוהול ומאכלים מתובלים, עישון ומתח נפשי. גירוד או הפעלת לחץ על העור עלולים אף הם לגרום להרחבה ולפגיעה בנימי הדם הקטנים. הרגעת העור עם הסדרות של HL: קאלם רד, אזולן