hl balance hdr

איזון עור שמן

מטרה: איזון וויסות הפרשת הסבום מבלוטת החלב בעור השמן והפחתת דלקת והתפתחות נגעי אקנה

בעור שמן קיימת הפרשת יתר של חלב (סבום), המורכב מתערובת של שומנים ושעווה.
גורם מרכזי להופעת אקנה היא היווצרות דלקת כרונית בעור, כתוצאה מסתימה של הצינורית המובילה בין בלוטת החלב לזקיק השערה. תהליך זה מוביל להצטברות החלב בתוך הבלוטה ובצינורית, ולהיווצרות פקק שומני – קומדון ("ראשים" שחורים ומיליומים).
החיידק פרופיוניבקטריום אקנה מעורב אף הוא בתהליך היווצרות האקנה, כשהוא משגשג בתעלות זקיקי השיער וגורם לתגובה דלקתית בבלוטות החלב. כשנגעי האקנה אינם מטופלים, נוצרת במהלך תהליך הריפוי רקמה צלקתית מסביב לפצע, הנותרת כצלקת גם לאחר חלוף האקנה. טיפולי איזון עור שמן עם הסדרות של HL: א-נוקס, דאבל אקשן